Articles with tag #Đức Trí

Audio Có Đôi Lần

Composer: Đức Trí

Performer: Phạm Hoài Nam

5 years ago

Tags: #Phạm Hoài Nam, #Đức Trí, #Vietnamese

Audio Mong Manh Tình Về

Composers: Đức Trí - Trương Hồ Phương Nga

Performer: Phạm Hoài Nam

5 years ago

Tags: #Phạm Hoài Nam, #Đức Trí, #Vietnamese, #Trương Hồ Phương Nga

Audio Vội Vàng

Performer: Phạm Hoài Nam

Composer: Đức Trí

5 years ago

Tags: #Phạm Hoài Nam, #Đức Trí